dilluns, 6 de desembre de 2010

Entorn digital: els text digitals

El proper curs s'implantarà l'ús del llibre digital com a eina TIC a l'escola. El llibre digital s'utilitzarà a través de l'ordinador on trobarem un fitxer on hi haurà un llibre, amb menú per a seleccionar capítols, explicacions del capítol, activitats relacionades i exercicis. A més a més hi haurà un enllaç de documents on podran fer un resum de la lliçó i exercicis ja resolts.

L'arribada del text digital ens crea la següent pregunta: El llibre digital desbancarà el paper? La resposta de l'empresa Digital Text ens assegura que això no succeirà ja que la proposta del text digital és híbrida, és a dir, hi haurà un llibre de paper que complementarà el digital, on l'alumne podrà subratllar o fer anotacions. 

Un dels avantatges d'utilitzar el text digital és la complementació del llibre de paper amb l'ús de les pissarres digitals i la connexióa  internet, fent així un ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.


Com a reflexió, esmentar que un de cada quatre centres de Catalunya empra les TIC amb una freqüència rellevant per a incidir en le procés d'ensenyament i aprenentatge. El 46'80% dels centres incorporen les TIC a la majoria dels centres. Tot i això, el 28'5% de professors assegura que mai no utilitza les TIC a l'aula, el 30% ho fa ocasionalment, el 15'1% mensualment i el 26'4% setmanalment. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada